Home / Nieuws / Update cao VVT

Update cao VVT

Op 15 februari hebben wij voor het laatst een update gegeven over de stand van zaken van alle cao’s. Dit artikel kun je via deze link nalezen. Op maandag 21 februari is weer onderhandeld over de cao VVT. Tijdens dit gesprek zijn goede stappen gezet, maar er zijn nog een paar punten waar onenigheid over is. In dit artikel lees je hoe het er nu voor staat.

We beginnen met goed nieuws: de vernieuwde, begrijpelijke cao-tekst krijgt steeds meer vorm. De tekst met als thema ‘de medewerker op één’ is nu bijna af. Ook hebben we goede en werkbare afspraken gemaakt op het gebied van zeggenschap. We zijn het erover eens dat er minder wijzigingen in het rooster moeten zijn, zodat de flexibiliteit wordt teruggedrongen.

FWG en reiskostenvergoeding

Over een aantal onderwerpen zijn we het inhoudelijk nog niet eens. Ten eerste is het nog niet gelukt om een heldere én bruikbare afspraak over FWG te maken. Ten tweede is er nog discussie over een vereenvoudigde en verbeterde reiskostenvergoeding.

Loonsverhoging en inhaalslag

En dan het loon. Partijen hebben verschillende inzetten met elkaar gedeeld. Voor NU’91 is het belangrijk dat er een goede loonsverhoging komt, die de waardering voor het werken in de VVT laat zien. Ook moet de loonachterstand structureel worden ingehaald. Uit het SER advies ’aan de slag voor de zorg’ blijkt dat de VVT 6 tot 9 procent minder verdient in vergelijking met marktsectoren. Wij willen dat er een stap wordt gezet om deze achterstand weg te werken.

Het loonbod van de werkgevers staat ver af van wat wij namens jullie hebben ingebracht. De werkgevers bieden weliswaar drie keer een structurele verhoging van de salarissen, maar de data waarop de verhogingen in zouden gaan vinden wij onacceptabel. Ook het percentage waarmee het loon in hun voorstel zou stijgen, is wat ons betreft niet hoog genoeg. De werkgevers hebben ook een voorstel gedaan om de loonachterstand in te halen. We zijn blij dat de werkgevers inzien dat dit nodig is, maar we zijn het nog niet inhoudelijk eens.

Hoe nu verder?

We hebben afgesproken dat werkgevers nu gaan rekenen om met een beter voorstel te komen. 9 maart zullen zij hun nieuwe voorstel met ons delen. We zien dat we tijdens de gesprekken dichter bij elkaar komen en hopen op 9 maart dan ook een cao-akkoord te sluiten.

We houden jullie op de hoogte!

Bericht delen: