Home / Nieuws / Ook vierde overleg Cao UMC heeft niet het gewenste resultaat

Ook vierde overleg Cao UMC heeft niet het gewenste resultaat

Het vierde overleg over een nieuwe Cao UMC heeft ook dit keer niet tot een constructief resultaat geleid. NU’91 zat samen met de vakbonden en de NFU rondom de tafel om een poging te ondernemen om te komen tot een verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor de UMC’s, maar helaas heeft dit weer niet geleid tot betere voorstellen vanuit de NFU.

Afspraak vervolgoverleg

Na vorig overleg zou de NFU aan de slag gaan met een nieuw voorstel voor de arbeidsvoorwaarden inclusief de essentiële punten vanuit NU’91 en de andere bonden. Helaas voldeed dit voorstel niet aan onze verwachtingen en dat van de andere bonden. Er is voor nu afgesproken dat de NFU één document maakt waarin alle voorstellen/essentiële punten van de bonden in mee worden genomen. In de eerste week van februari zullen wij dit document ontvangen waarover in een vervolgoverleg eind februari verder onderhandeld wordt.

Bericht delen: