Home / Nieuws / Zo staan de gesprekken over inflatiecorrectie ervoor

Zo staan de gesprekken over inflatiecorrectie ervoor

15 februari 2023 – Zorgprofessionals in alle sectoren verdienen dezelfde koopkracht. Voor de umc’s is al 10% inflatiecorrectie overeengekomen. Dit wil NU’91 ook bereiken in de andere sectoren. In de ziekenhuizen ligt er nu een ultimatum waarin de bonden 10% loonsverhoging eisen. De cao VVT, GGZ en gehandicaptenzorg lopen voorlopig nog niet af. Daarom hebben NU’91 en de andere bonden de afgelopen tijd gesprekken met werkgevers uit deze sectoren geïnitieerd. Hoe staat het er nu voor? In dit artikel geven we per sector een update.

Gisteren berichtte NU’91 over het ultimatum dat de bonden gezamenlijk hebben gestuurd naar de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Dit heeft niet alleen impact op de ziekenhuizen, maar ook op andere sectoren. De werkgevers lijken op dit moment de uitkomst van de onderhandelingen in de ziekenhuizen af te wachten.

GGZ

In de GGZ heeft het eerste gesprek op 16 januari plaatsgevonden, waarin NU’91 en de andere bonden de huidige financiële problemen bij de werkgevers hebben neergelegd. Ze toonden begrip voor ons initiatief en zouden begin februari met een reactie komen. Het Bestuur GGZ heeft in hun reactie aangegeven meer tijd nodig te hebben om te overleggen met de werkgevers. Het vooruitschuiven van de datum heeft mogelijk te maken met de stand van zaken rondom de cao ziekenhuizen.

Gehandicaptenzorg

NU’91 en de andere bonden hebben contact gehad met de werkgevers in de gehandicaptenzorg. Momenteel wordt er gezocht naar een datum voor een formeel overleg rondom inflatiecorrectie. Dit loopt nogal stroef. Ook in deze sector lijkt sprake te zijn van een afwachtende houding vanwege het ultimatum in de ziekenhuizen.

VVT

Op 19 januari hebben NU’91 en de andere bonden een verkennend gesprek gehad met de werkgevers. Hierin hebben de bonden aangegeven dat de loonsverhogingen die in de huidige cao zijn opgenomen, onvoldoende zijn. In 2023 krijgen zorgprofessionals er slechts 3,25% bij. Over 2022 bedroeg de loonsverhoging een schamele 3,25%. De werkgevers erkennen dat deze verhogingen tekortschieten. In dit gesprek hebben ze toegezegd dat ze op zoek gaan naar ruimte voor een aanvullende loonsverhoging. Vandaag zou hierover een volgend overleg plaatsvinden, maar dit overleg is deze week naar een later tijdstip verschoven.

Kraamzorg

NU’91 heeft als enige cao-partij niet ingestemd met de huidige cao kraamzorg vanwege de minimale loonsverhoging die geboden werd. Dit betekent dat we geen onderhandelingspartij zijn tijdens de korte looptijd van deze cao. In juni 2023 loopt deze cao af. Maar dat neemt niet weg dat we ook in deze sector aandacht blijven vragen voor de verslechterde financiële situatie.

Bericht delen: