Home / Nieuws / Akkoord verlenging Cao VVT bereikt

Akkoord verlenging Cao VVT bereikt

Al eerder meldden wij jou dat NU’91 en de collegabonden een onderhandelaarsresultaat hadden bereikt met ActiZ en Zorgthuisnl over een nieuwe verlengde Cao VVT. We kunnen je nu melden dat er een definitief akkoord is bereikt over de verlenging van de Cao VVT. De ledenpeiling over het bereikte resultaat heeft laten zien dat de leden met overgrote meerderheid hebben ingestemd met de gemaakte afspraken. De verlengde cao loopt van 1 september 2021 t/m 31 december 2021.

Stoppen met werken na 45 jaar

Medewerkers voor wie langer doorwerken te zwaar valt, kunnen na 45 dienstjaren stoppen met werken. Dit is eerder afgesproken in het pensioenakkoord. Er is een regeling afgesproken voor mensen die minimaal 20 jaar gewerkt hebben in een zwaar beroep en aantoonbaar 45 jaar in zorg en welzijn gewerkt hebben. Om het gat tot aan de AOW-leeftijd te overbruggen, betalen werkgevers een maandelijkse uitkering. Begin dit jaar maakte wij al een bericht over het hoe en wat van de pensioenregelingen in de VVT.

BalansBudget

Vanaf 1 september mogen werknemers maximaal honderd weken verlof sparen (naar rato van het dienstverband). Met het BalansBudget kunnen werknemers tijd sparen om tijdelijk, in alle fasen van de loopbaan, minder of niet te werken of het werk af te bouwen aan het einde van de carrière. Dit bevordert de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Aflopende cao

De cao voor de VVT loopt af op 31 augustus 2021. In de aflopende cao waren er onder andere de volgende loonstijgingen afgesproken: 3,5% per 1 juni 2020 en 3% per 1 juli 2021. Daarnaast was er een verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,93% afgesproken. Hierdoor ontvangen werknemers in de VVT vanaf 2019 een volledige dertiende maand. Het stoppen met werken na 45 jaar en het BalansBudget werden tijdens de besprekingen van de aflopende cao al benoemd. Deze twee onderwerpen zijn nu uitgewerkt en worden in de nieuwe cao ingevoerd.

Nieuwe onderhandelingen

In september starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao VVT. Komende periode gaan we jullie vragen om actief mee te denken om de inzet van NU’91 voor deze onderhandelingen vorm en inhoud te geven. Belangrijke thema’s voor NU’91 aan de onderhandelingstafel zijn structurele salarisverhoging, meer zeggenschap, betere scholing en ontwikkeling, werkdruk verlagen en veiligheid op de werkvloer.

Bericht delen: