Home / Over ons / Organisatie / Ledenraad

Ledenraad

De ledenraad van NU’91 bestaat uit elf actieve leden van NU’91. De ledenraad komt vier keer per jaar samen voor vergaderingen met het bestuur, naast eventuele thema- of studiedagen. Binnen de ledenraad is een auditcommissie en een benoemingscommissie actief. De zittingstermijn van de leden is vier jaar, met de mogelijkheid van verlenging van een termijn.

Taken ledenraad

Wie als afgevaardigde van de leden van NU’91 deel uitmaakt van de ledenraad heeft een duidelijke visie op de beroepsontwikkeling en is in staat om beleidsmatig te denken. In de ledenraad zitten altijd mensen uit de beroepsgroep waarvoor wij ons inzetten, de zorgprofessionals. Ook vertegenwoordigers van SBO’s zijn welkom. De ledenraad overlegt met de bestuurder over:

  • Het strategische beleid van de vereniging;
  • Benoeming, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder;
  • De begroting en het jaarplan, inclusief de hoogte van de contributie;
  • De jaarrekening en het jaarverslag.

Voorstellen

Manon Lensen

Verpleegkundige Hematologie in het Amsterdam UMC – Locatie VUMC

Ik ben werkzaam als verpleegkundige op de Hematologie in het VUMC. Het mooie aan dit werk vind ik de combinatie tussen de psychosociale zorg en het verpleegtechnische. Daarnaast maak ik samen met een collega de behandelprotocollen van de afdeling. Sinds 2016 zit ik bij de ledenraad van NU’91. Ik ben hier begonnen tijdens mijn studie. Het leek mij interessant om verder te kijken dan een organisatie. Verhalen te horen achter de verhalen uit de media. En om mee te kunnen denken over wat er gebeurd binnen NU91.


Niels Schneider
Verpleegkundige, detachering – Verscheidene werklocaties in academische/perifere ziekenhuizen

Ik werk als verpleegkundige in een academisch ziekenhuis. Hiervoor als (leerling)verpleegkundige in een verpleegkundig kinderzorghuis waar mijn interesse om verder te kijken naar de zorg – dan alleen uitvoeren – werd aangewakkerd. Inmiddels ben ik geen student meer en ben ik klaar voor een volgende stap. Daarom heb ik mij aangesloten bij de ledenraad van NU’91 om mijn steentje bij te kunnen dragen aan een sterke beroepsorganisatie. Het is een mooie uitdaging om mee te kunnen denken én praten over de koers en (in)richting van NU’91. Ik kijk met een kritische, maar positieve blik en wil in deze functie de vertegenwoordiging van de beginnende beroepsbeoefenaar zijn

 


Sebastiaan van BaarSebastiaan van Baar
Verpleegkundige in de GGZ-verslavingszorg – Stichting De Hoop in Dordrecht

Ik ben 38 jaar, getrouwd en heb twee kinderen. Ik zit in de ledenraad om dezelfde reden als dat ik de zorg in ben gegaan. Namelijk om te dienen. Vanuit mijn overtuiging ben ik van mening dat we in het leven elkaar horen te dienen. Daarbij voel ik mij verbonden met NU’91 door de visie die zij uitdragen. Dit maakt dat ik plaats heb genomen in de ledenraad en hoop op deze manier een rol van betekenis te kunnen hebben binnen de raad.


Paul Koenders
Anesthesiemedewerker/Sedatiepraktijkspecialist in Noordwest Ziekenhuisgroep – Locatie Alkmaar

Tijdens en na mijn opleiding tot verpleegkundige heb ik het altijd belangrijk gevonden dat we als verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep meer voor onze eigen positie opkomen. Door onder andere actief lid te zijn voor NU’91 geef ik hier persoonlijk invulling aan. De afgelopen jaren zijn we als verpleging en verzorging geregeld in het nieuws en is er veel aandacht vanuit de media en de politiek. De traditionele spelers  (werkgevers, ministerie van VWS, collegabonden, V&VN) werden geconfronteerd met een stevige mening en opstelling door onze beroepsgroep. De rol die NU’91 hierbij heeft vervuld stemt mij hoopvol voor een betere toekomst voor ons beroep. Het actief zijn voor en binnen NU’91 geeft mij veel positieve energie en het deel uitmaken van de ledenraad biedt de mogelijkheid om mee te denken over de koers van de NU’91. Hierbij vind ik het belangrijk om verbinding te houden met de basis en hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan een verdere versterking van onze vereniging. Ik ben ruim twintig jaar werkzaam als anesthesiemedewerker bij Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar, waarvan enkele jaren als praktijkbegeleider en daarna als  leidinggevende op de operatieafdeling. Sinds vijf jaar weer terug in de directe zorg en opgeleid tot sedatiepraktijkspecialist. Gedurende ongeveer vier jaar ook lid van de ondernemingsraad.


Koen Geenen
Algemeen coördinator Huis van Welzijn – Organisatie voor welzijnszorg ouderen in Midden-Limburg

Sinds de oprichting van NU’91 ben ik lid en vanaf 2012 actief geweest bij de klankbordgroep VVT en als vakbondsconsulent. Een volgende stap was lid worden van de ledenraad in 2016. In deze rol kan ik middels dialoog een positieve bijdrage leveren aan ontwikkelingen binnen de beroepsvereniging om de belangen voor verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwanten te behartigen en het beroep mooier te maken. In 2013 ben ik een eigen bedrijf gestart vanuit de overtuiging dat zorg en welzijn anders en beter kunnen. In mijn werk ben ik vooral bezig met het faciliteren van de zorgprofessionals, zodat ze met passie en kennis vorm kunnen geven aan welzijnsopvang en zorg voor ouderen.


Marcel van LoonMarcel van Loon
SEH-verpleegkundige in de Sint Anna Zorggroep

Sinds december 2020 ben ik nieuw lid binnen de ledenraad. In 2021 ga ik dan ook ingewerkt worden in het wat en hoe van de ledenraad. Ik ben benieuwd naar alle kennis en ervaringen en zie het als een uitdaging om daar mijn bijdrage aan te gaan leveren. Op die manier kan ik iets terug gaan doen voor NU’91. Met de nieuwe visie en uitgangspunten zijn er uitdagingen genoeg voor de komende jaren.


Marcel Renard
Gepensioneerd –  Voorheen: Persoonlijk begeleider bij Cosis op de GGZ-woonlocatie Waringin voor volwassenen in Zuidwolde

Sinds 1977 heb ik in de gezondheidszorg gewerkt, hoofdzakelijk in de GGZ. Na werkzaam te zijn geweest bij verschillende organisaties en in verschillende functies, was ik sinds 2011 werkzaam bij Cosis als persoonlijk begeleider. Daarnaast was ik sinds 2012 lid van de medezeggenschap en in 2013 ben ik begonnen als vakbondsconsulent van NU’91 bij Cosis. Naar mijn mening en ervaring kun je alleen goede zorg geven in een omgeving die dit mogelijk maakt. Randvoorwaarden zijn onder andere je arbeidsvoorwaarden, wet en regelgeving zoals de cao. Maar er is meer: niet alleen wet en regelgeving is belangrijk, maar ook hoe gelukkig jij je voelt in je werk. In mijn opleiding als verpleegkundige is mij geleerd naar de mens te kijken vanuit een holistische visie. De verpleegkundige is meer dan zijn arbeidsvoorwaarden, zijn rechten en plichten. Zijn geluk, welbevinden en plezier zijn van even groot belang. Naar mijn mening heeft NU’91 als beroepsorganisatie en vakbond een taak om zich niet alleen te richten op salaris en arbeidsvoorwaarden, maar ook haar leden te ondersteunen met advies, kennis en instrumenten waarmee zij hun omgeving vorm kunnen geven, waarin zij zich het meest tot hun recht voelen komen, die bijdraagt aan hun geluk, welbevinden en plezier. Ik hoop hier vanuit en binnen de ledenraad een positieve bijdrage te kunnen leveren. Samen kunnen we NU sterker staan voor de uitdaging van vandaag en die in de toekomst.


Gerard Groeneveld
Gepensioneerd – Voorheen: verpleegkundige, IC/CCU-verpleegkundige en anesthesieverpleegkundige 

Ik ben van 1973 t/m 2020 werkzaam geweest als respectievelijk verpleegkundige, IC/CCU verpleegkundige en anesthesieverpleegkundige. Toen mijn drie dochters nog klein waren werd ik getriggerd door de onderwaardering en slechte werkomstandigheden van dit prachtige beroep. Tevens werd ik geraakt door de fantastische mentaliteit van de mensen die in de zorg werkzaam waren en nog zijn. Deze mentaliteit zorgt er helaas voor dat het een kwetsbare beroepsgroep is die te gemakkelijk wordt misbruikt. Daarom ben ik via het VVIO bij de oprichting van NU’91 betrokken geweest. Tot op de dag van vandaag ben ik actief gebleven via onder andere het toenmalige hoofdbestuur, klankbordgroep en als vakbondsconsulent. Graag wil ik mij nu ik met pensioen ben mij dienstbaar opstellen voor NU’91 en mijn kennis en ervaring inzetten om er voor te zorgen dat al deze mooie mensen komen en blijven werken in de zorg. Dit zal ik nu gaan doen via de ledenraad.


Dian Voortman

Transferverpleegkundige in het Radboudumc

Ik ben vanaf 1988 werkzaam in het Radboudumc als oncologieverpleegkundige en sinds 3 jaar als transferverpleegkundige. Daarbij ben ik actief in de OR en heb ik geleerd om verder te kijken in de organisatie. Bij NU’91 ben ik actief als kaderlid, vakbondsconsulent en LOCAZ-lid (landelijk overleg cao umc). In de Expertgroep heb ik de mogelijkheid gekregen om mee te denken in de missie en visie van NU’91. Sinds 26 april 2022 ben ik lid van de ledenraad. Juist nu is het tijd om de positie van verpleegkundigen en verzorgenden nog meer waardering en zeggenschap geven met een fatsoenlijk salaris en scholing. Daar wil ik me voor inzetten in de Ledenraad.


Christine Zwarts

Bijdragen aan een betere toekomst voor de medewerkers in de zorg: daarvoor wil ik me inzetten als ledenraadslid van NU’91. Hoe de zorg nu en in de toekomst vorm gaat krijgen, zal snel duidelijk worden. Ik heb het gevoel dat we op een belangrijk kantelpunt staan: hoe gaan we de zorg georganiseerd krijgen met meer ouderen en minder handen aan het bed? Vanuit mijn werk als adviseur heb ik daar wel invloed op, maar niet in brede zin. In de ledenraad van NU’91 kan ik wél bijdragen aan het grotere plaatje.

Vacature

Mogen we jou verwelkomen als nieuw lid van de ledenraad?

Ben jij het lid dat onder andere betrokken wil zijn bij het bepalen van de koers van NU’91 en wil werken aan de positie van zorgprofessionals? Kijk dan snel verder, want dan zijn we op zoek naar jou! Ook zijn we nog op zoek naar ‘bijzondere’ leden, die werkzaam zijn in bijvoorbeeld het onderwijs of leerling-verpleegkundige zijn.

Vacature ledenraad