Home / Sectoren / GGZ

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

De sector GGZ geldt voor alle zorgprofessionals die in dienst zijn van een ggz-instelling. In Nederland gaat het dan om ongeveer 89.000 professionals. Ben jij er daar een van? In de cao GGZ vind je dan alle afspraken gemaakt rond jouw arbeidsvoorwaarden.

Zorgprofessional GGZ

Cao GGZ

De huidige cao GGZ loopt van 1 december 2021 tot 31 december 2024. Via onderstaande link vind je de huidige cao met alle afspraken over arbeidsvoorwaarden. Denk aan loon, werktijden, toeslagen en pensioen. Benieuwd naar wat er in de cao GGZ beschreven staat? Download de cao hieronder.

Cao GGZ 2021-2024

Downloads

Download hieronder de voor jou relevante en interessante documenten, waaronder sociale plannen en sociale overdrachtsdocumenten van verschillende zorginstellingen die vallen onder de sector GGZ.


  • Sociaal plan Espria 1 juni 2021 – 31 mei 2026: duurzame inzetbaarheid
    Download en bekijk het Sociaal plan Espria

  • Sociaal Plan Accare 1 mei 2021 t/m 31 december 2023.
    Download en bekijk het Sociaal Plan Accare