Home / Sectoren / GGZ

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

De sector GGZ geldt voor alle zorgprofessionals die in dienst zijn van een ggz-instelling. In Nederland gaat het dan om ongeveer 89.000 professionals. Ben jij er daar een van? In de cao GGZ vind je dan alle afspraken gemaakt rond jouw arbeidsvoorwaarden.

Zorgprofessional GGZ

Cao GGZ

De huidige Cao GGZ loopt van 1 juni 2019 t/m 30 november 2021. In deze cao vind je alle afspraken over arbeidsvoorwaarden. Denk aan loon, werktijden, toeslagen en pensioen. Benieuwd naar wat er in de Cao GGZ beschreven staat? Download de cao hieronder.

Cao GGZ 2019-2021

Downloads

Download hieronder de voor jou relevante en interessante documenten, waaronder sociale plannen en sociale overdrachtsdocumenten van verschillende zorginstellingen die vallen onder de sector GGZ.

  • Sociaal Plan Accare 1 mei 2021 t/m 31 december 2023.
    Download en bekijk het Sociaal Plan Accare