Home / Sectoren / VVT

Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)

Zorgprofessionals werkzaam in de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg vallen onder de sector VVT. Beroepen in de VVT zijn heel divers: van verpleegkundige tot verzorgende (IG) en van activiteitenbegeleider tot specialist ouderengeneeskunde. Werkzaam in deze sector? Dan val je onder de Cao VVT.

Verzorgenden helpt oudere

Cao VVT

De huidige Cao VVT loopt van 1 juli 2019 t/m 31 augustus 2021. In deze cao vind je alle afspraken over arbeidsvoorwaarden. Denk aan loon, werktijden, toeslagen en pensioen. Benieuwd naar wat er in de Cao VVT beschreven staat? Download de cao hieronder.

Cao VVT 2019-2021

Downloads

Download hieronder de voor jou relevante en interessante documenten, waaronder sociale plannen en sociale overdrachtsdocumenten van verschillende zorginstellingen die vallen onder de sector VVT.

  • Sociaal Plan Patyna 2021-2024 is samen met NU’91 en andere werknemersorganisaties afgesloten. Leden van NU’91 kunnen reageren op het bereikte principeakkoord door te mailen naar Richard Wisman, Belangenbehartiger Noord (r.wisman@nu91.nl)
    Download en bekijk het Sociaal Plan Patyna


  • Sociaal Plan Respect Zorggroep 2020-2024.
    Download en bekijk het Sociaal Plan Respect Zorggroep